ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΥΠΏΣΕΩΝ

Τμήματα της παράστασης περιλαμβάνουν γρήγορα τρεμοπαίχνον φως ή παραισθησιογόνα μοτίβα.
Συνιστάται διακριτικότητα.

Για την καλύτερη εμπειρία προβολής συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε ένα καλό ηχοσύστημα ή ακουστικά, να παρακολουθείτε τα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη και να κάνετε streaming μέσω σύνδεσης υψηλής ταχύτητας.

Show Intro

19.09.2021

MP4 / 85 s / 35.9 MiB

Come In And Find Out

28.03.2022

MP4 / 33 s / 12.3 MiB

Medusae Flirt

28.03.2022

MP4 / 35 s / 16.1 MiB

Star Fruit Bird

19.09.2021

MP4 / 50 s / 14.9 MiB

Hypno Flower

19.09.2021

MP4 / 48 s / 65.3 MiB

Beat Spiral

19.09.2021

MP4 / 62 s / 37.2 MiB

Flashy Boulevard

19.09.2021

MP4 / 122 s / 33.7 MiB

Drill Bill

19.09.2021

MP4 / 83 s / 53 MiB

The Flame

12.09.2021

MP4 / 34 s / 22.1 MiB

Nested Delay Modulation

07.11.2019

MP4 / 52 s / 25.9 MiB

Polyhedron (low quality audio)

14.12.2019

LQ MP4 / 61 s / 7.26 MiB

Distorted Woah

07.11.2019

MP4 / 35 s / 16 MiB

Cubicosahedron

23.02.2020

MP4 / 43 s / 36.8 MiB

Choppy Sinuoid

07.11.2019

MP4 / 27 s / 8.5 MiB

Calibration Of An Audioanalytical Spiral I

12.09.2021

MP4 / 58 s / 64.4 MiB

Calibration Of An Audioanalytical Spiral II

12.09.2021

MP4 / 42 s / 49.8 MiB

ORGANic

28.03.2022

MP4 / 34 s / 20.9 MiB

Flying Carpet

28.03.2022

MP4 / 42 s / 36.3 MiB

© Copyright notice:
"Show Intro", "Star Fruit Bird", "Hypno Flower", "Beat Spiral", "Flashy Boulevard", "Drill Bill", "The Flame" and the startpage's background video loop: LASERJAM.ORG 2022 & SENIOR SERVICE SOUND SYSTEM 2021
"ORGANic": © LASERJAM.ORG 2022 & MARIA BRAUNE 2022
"Come In And Find Out", "Medusae Flirt", "Nested Delay Modulation", "Polyhedron", "Flying Carpet", "Distorted Woah", "Cubicosahedron", "Choppy Sinusoid", "Calibration Of An Audioanalytical Spiral I & II": © LASERJAM.ORG 2022